Vårt service løfte til deg:

Vi utfører montering og service på våre utleieprodukter og tar ansvar, sammen med deg hvordan blant annet avfallet i hygienebeholdere blir oppbevart og levert i henhold til forskrifter.

Ved salg av våre produkter, tar kunden selvservice.

Ved utleie ingår også service på våre produkter i primær omerådet Østfold og deler av Oslo/Akershus.

Ved kontrakt inngåelse med Hygienepartner av utleie produkter, så sender vi ut et miljø sertifikat som bevis på din bestrifts miljø ansvar.